ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN VAY MUA NHÀ GÓI 30000 TỶ 1. Những căn hộ (nhà ở) thuộc diện hỗ trợ từ gói 30000 tỷ – Những căn hộ (Nhà ở) thuộc các dự án nhà ở