Chỗ để xe Gemek Premium Archive

Thiết kế mặt bằng chi tiết căn 66,5m2 – Gemek Premium

Căn hộ diện tích 66,5m2 thông thủy và 71,6m2 tim tường thuộc căn số 3B, 5B, 7C, 10A, 12A, 11A, 9A, 7A, 3A chung cư Gemek Premium được thiết kế với những ưu thế vượt trội: +

Thiết kế mặt bằng chi tiết căn 91,2m2 – Gemek Premium

Căn hộ diện tích 91,2m2 thông thủy và 95,8m2 tim tường thuộc căn số 9C’, 1C’, 1A’, 15A’ chung cư Gemek Premium được thiết kế với những ưu thế vượt trội: + Căn hộ 91,2m2 là căn có hướng view