Chung cư Golden Field Mỹ Đình là sự tiếp liền với Quần thể Central Field Trung Kính – Tòa tháp đánh dấu bước khởi đầu cho một loạt Chung cư dành cho phân khúc Siêu dự án