Với 80% số căn hộ có diện tích nhỏ hơn 70m2, chung cư Gemek Premium là một trong những dự án tại Hà Nội đã được Vietcombank chính thức phê duyệt hỗ trợ vay vốn gói 30000