Một số đông đẳng cấp sẽ hiện hữu tại Khu đô thị Chung cư One 18 Long Biên IBD Việt Nam – Căn hộ đầy tâm huyết của Nhà đầu tư IDB viet nam có bề dày trong