Chung cư Gemek Premium đã liên kết với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Trung Hòa Nhân Chính cho các khách hàng có nhu cầu vay khi mua căn hộ