Tiến độ Archive

Tham quan công trường thi công chung cư Gemek Premium ngày 31/12/2015

Dưới đây là hình ảnh tiến độ thi công chung cư Gemek Premium cập nhật ngày 31/12/2015. Dự án Gemek Premium cam kết bàn giao đúng tiến độ vào quý II/2017

Tiến độ xây dựng chung cư Gemek Premium

Hiện tại dự án sắp thi công xong phần móng và chuẩn bị xây hầm dự kiến 10/01/2016 xây xong móng. Chung cư Gemek Premium cam kết bàn giao đúng tiến độ là Quý II/2017.